Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
EN  DE  FR  ES  HU
PL  IT
Prejsť na obsah
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Reklamačný protokol

Kupujúci:
Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón:
e-mail:
Predávajúci:
Obchodné meno: Rainbow crystal sro
Adresa: Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce
IČO: 36507032
telefón: +421 907 105 823
e-mail: rainbowcrystal@rainbowcrystal.eu
Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady
Názov tovaru:
Zakúpený dňa:
Číslo dokladu:
Popis chyby:

Dátum:
Podpis kupujúceho:

Vyjadrenie Predávajúceho
Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA* NEBOLA* reklamácia opodstatnená.
Návrh riešenia:
Zodpovedná osoba:
Dátum:
Podpis predávajúceho:
*nevhodné prečiarknite
Návrat na obsah