Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
EN  DE  FR  ES  HU
PL  IT
Prejsť na obsah
KRISTALOVE ZVIERATKA
Jablko - symbol večného zdravia. Bolo už pri vyhnaní Adama a Evy z Raja, objavení gravitácie ale aj rozpútaní Trójskej vojny

Rozmer: 4x4x5,5 cm
Okamžitá dostupnosť
18,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Korytnačka predstavuje mimoriadne silný symbol pre podporu dobrých vzťahov. Je symbolom dlhovekosti, sily a odolnosti. Z hľadiska Feng shui je korytnačka veľmi dobrým a silným symbolom rodiny, pretože prináša do rodiny zvyšovanie životnej úrovne a príliv financií.

Hmotnosť 75 g
Rozmery 70 × 50 × 20 mm
Okamžitá dostupnosť
17,50 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Korytnačka predstavuje mimoriadne silný symbol pre podporu dobrých vzťahov. Je symbolom dlhovekosti, sily a odolnosti. Z hľadiska Feng shui je korytnačka veľmi dobrým a silným symbolom rodiny, pretože prináša do rodiny zvyšovanie životnej úrovne a príliv financií.

Hmotnosť 75 g
Rozmery 70 × 50 × 20 mm
Okamžitá dostupnosť
17,50 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Korytnačka predstavuje mimoriadne silný symbol pre podporu dobrých vzťahov. Je symbolom dlhovekosti, sily a odolnosti. Z hľadiska Feng shui je korytnačka veľmi dobrým a silným symbolom rodiny, pretože prináša do rodiny zvyšovanie životnej úrovne a príliv financií.

Hmotnosť 75 g
Rozmery 50× 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
19,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Symbol vnútornej krásy, harmónie a odhodlanosti. K múdrosti labute patrí prebudenie vlastnej sily, harmónia, pôvab a vnútorná krása, nevinnosť, sebavedomie, porozumenie symbolike snov, nahliadnutie do budúcnosti, pochopenie duchovného vývoja, rozvíjanie intuície, veštenie, láskavé jednanie s druhými a odhodlanosť splniť záväzky. Existuje krajší darček na vyjadrenie toho, čo cítime k blízkemu?
Hmotnosť 110 g
Rozmery 65 × 40 × 50 mm
Okamžitá dostupnosť
27,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Symbol vnútornej krásy, harmónie a odhodlanosti. K múdrosti labute patrí prebudenie vlastnej sily, harmónia, pôvab a vnútorná krása, nevinnosť, sebavedomie, porozumenie symbolike snov, nahliadnutie do budúcnosti, pochopenie duchovného vývoja, rozvíjanie intuície, veštenie, láskavé jednanie s druhými a odhodlanosť splniť záväzky. Existuje krajší darček na vyjadrenie toho, čo cítime k blízkemu?
Hmotnosť 80 g
Rozmery 50 × 35 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
21,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Symbol mušle, lastúry a perly bol previazaný s kozmickou silou Mesiaca a súvisel tiež s kultom ženskej plodnosti. Známy je mýtus o zrodení gréckej bohyne lásky a krásy Afroditi, ktorá sa vynorila na Cypre ako perla na lastúre z morskej peny. Mušľa bola spájaná nielen s mystériom pôrodu a znovuzrodenia, ale tiež s pohrebnými rituálmi. V kresťanstve sa potom perla stala symbolom nepoškvrneného počatia Panny Márie, spásy nesmrteľnej duše a mystéria krstu.

Rozmer: 5x4x3 cm
Okamžitá dostupnosť
19,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Mačka ako hrdé a slobodu milujúce zviera, je symbolom slobody a nezávislosti

Hmotnosť 70 g
Rozmery 45 × 30 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
24,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Mačka ako hrdé a slobodu milujúce zviera, je symbolom slobody a nezávislosti

Hmotnosť 70 g
Rozmery 45 × 30 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
24,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Mačka ako hrdé a slobodu milujúce zviera, je symbolom slobody a nezávislosti

Hmotnosť 70 g
Rozmery 45 × 30 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
24,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Mačka ako hrdé a slobodu milujúce zviera, je symbolom slobody a nezávislosti

Hmotnosť 70 g
Rozmery 45 × 30 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
24,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Mačka ako hrdé a slobodu milujúce zviera, je symbolom slobody a nezávislosti

Hmotnosť 70 g
Rozmery 45 × 30 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
24,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Medveď je symbolom nepremožiteľnosti, ale aj bezpečia. Často používané ako symboly dobra a vernosti.


Hmotnosť 65 g
Rozmery 30 × 30 × 50 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Medveď je symbolom nepremožiteľnosti, ale aj bezpečia. Často používané ako symboly dobra a vernosti.


Hmotnosť 105 g
Rozmery 40 × 50 × 70 mm
Okamžitá dostupnosť
33,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Motýľ je symbolom duše, nesmrteľnosti, znovuzrodenia a zmŕtvychvstania, schopnosti transformovať sa.

Hmotnosť 50 g
Rozmery 50 × 40 × 40 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Motýľ je symbolom duše, nesmrteľnosti, znovuzrodenia a zmŕtvychvstania, schopnosti transformovať sa.

Hmotnosť 50 g
Rozmery 40 × 30 × 40 mm
Okamžitá dostupnosť
25,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Pes je symbolicky spájaný s vernosťou a ostražitosťou, často plní úlohu strážcu a ochrancu. Symbolika hovorí o trpezlivosti, spoľahlivosti a poslušnosti

Hmotnosť 65 g
Rozmery 40 × 30 × 55 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Pes je symbolicky spájaný s vernosťou a ostražitosťou, často plní úlohu strážcu a ochrancu. Symbolika hovorí o trpezlivosti, spoľahlivosti a poslušnosti

Hmotnosť 65 g
Rozmery 600 × 30 × 40 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Prasa symbolizuje plodnosť a šťastie. Nemalo by chýbať v žiadnej domáctnosti.

Hmotnosť 50 g
Rozmery 40 × 25 × 25 mm
Okamžitá dostupnosť
21,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ryba stelesňuje múdrosť a harmóniu . Je aj symbolom úspechu, šťastia a duchovných úspechov. Symbol Ichthys sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ.

Hmotnosť 45 g
Rozmery 40 × 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ryba stelesňuje múdrosť a harmóniu . Je aj symbolom úspechu, šťastia a duchovných úspechov. Symbol Ichthys sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ.

Hmotnosť 45 g
Rozmery 40 × 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ryba stelesňuje múdrosť a harmóniu . Je aj symbolom úspechu, šťastia a duchovných úspechov. Symbol Ichthys sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ.

Hmotnosť 45 g
Rozmery 40 × 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ryba stelesňuje múdrosť a harmóniu . Je aj symbolom úspechu, šťastia a duchovných úspechov. Symbol Ichthys sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ.

Hmotnosť 45 g
Rozmery 40 × 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ryba stelesňuje múdrosť a harmóniu . Je aj symbolom úspechu, šťastia a duchovných úspechov. Symbol Ichthys sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ.

Hmotnosť 45 g
Rozmery 40 × 30 × 30 mm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ochrana, šťastie, plodnosť, priateľstvo a láska to sú hlavné energie, ktoré predstavuje symbol slona

Hmotnosť 70 g
Rozmery 40 × 40 × 60 mm
Okamžitá dostupnosť
23,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Ochrana, šťastie, plodnosť, priateľstvo a láska to sú hlavné energie, ktoré predstavuje symbol slona


Hmotnosť 125 g
Rozmery 50 × 40 × 70 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Sova je symbolom múdrosti, trpezlivosti, koncentrácie a pozorovania.

Hmotnosť 235 g
Rozmery 60 × 100 × 145 mm
Okamžitá dostupnosť
38,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Sova je symbolom múdrosti, trpezlivosti, koncentrácie a pozorovania.

Hmotnosť 65 g
Rozmery 40 × 40 × 45 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol, ktorý môže označovať lásku a všetko možné s ňou spojené.

Rozmer: 6x6x4,5 cm
Okamžitá dostupnosť
25,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Tuleň je jedným z najkrajších symbolov pre nespútanú dušu, hravosť a detskosť.

Hmotnosť 65 g
Rozmery 40 × 50 × 50 mm
Okamžitá dostupnosť
23,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Zajac symbolizuje plodnosť, odovzdanosť, bezpodmienečnú lásku.

Hmotnosť 60 g
Rozmery 40 × 25 × 40 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
KRISTALOVE ZVIERATKA
Zajac symbolizuje plodnosť, odovzdanosť, bezpodmienečnú lásku.

Hmotnosť 55 g
Rozmery 30 × 25 × 50 mm
Okamžitá dostupnosť
26,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
Návrat na obsah