Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
Prejsť na obsah
NABOZENSKE MOTIVY
Ježiš Kristus je ústredná postava kresťanstva. Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna. Bol židovský učiteľ, ktorý kázal evanjelium, uzdravoval choroby a vyháňal démonov mocou Ducha Svätého. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu.

Rozmer: 3x5,5x10 cm
Okamžitá dostupnosť
34,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
„Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.“ Panna Mária, matka Ježišova bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom

Rozmer: 3x5,5x10 cm
Okamžitá dostupnosť
34,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Panna Mária Guadalupská je označenie obrazu na indiánskej tilma zo 16.storočia, ktorý mal údajne vzniknúť zázračným spôsobom ako dôkaz zjavenie Panny Márie svätému Juanovi Diegoviv decembri 1531na hore Tepeyac. Toto zjavenia sa radí k najstarším mariánskym zjaveniam, ktoré katolícka cirkev označila za neodporujúce viere.

Rozmer: 9x9x12 cm
Okamžitá dostupnosť
55,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Na 11. februára pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch sv. Bernadete Soubirousovej. V roku 1858, keď mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila Panna Mária v jaskyni. Bola odetá v bielom, v rukách držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásť krát. Až pri šestnástom zjavení, ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej odvážila spýtať, kto je. Panna Mária je odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný Posledné zjavenie bolo v noci 16. júla.. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak naozaj je. Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie milosrdenstvo.

Rozmer: 6x2,5x9 cm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Na 11. februára pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch sv. Bernadete Soubirousovej. V roku 1858, keď mala len štrnásť rokov, sa jej zjavila Panna Mária v jaskyni. Bola odetá v bielom, v rukách držala ruženec. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásť krát. Až pri šestnástom zjavení, ktoré bolo 25. marca 1858, sa jej odvážila spýtať, kto je. Panna Mária je odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Pre nás to znamená, že treba veriť, že Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol. Ani dedičný Posledné zjavenie bolo v noci 16. júla.. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to tak naozaj je. Ďalšie posolstvo, ktoré pochádza z týchto zjavení, je Božie milosrdenstvo.

Rozmer: 5,5x5x2,5 cm
Okamžitá dostupnosť
20,50 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Ježiš Kristus je ústredná postava kresťanstva. Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna. Bol židovský učiteľ, ktorý kázal evanjelium, uzdravoval choroby a vyháňal démonov mocou Ducha Svätého. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu.

Rozmer: 5x5x2,5 cm
Okamžitá dostupnosť
14,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Panna Mária Guadalupská je označenie obrazu na indiánskej tilma zo 16.storočia, ktorý mal údajne vzniknúť zázračným spôsobom ako dôkaz zjavenie Panny Márie svätému Juanovi Diegoviv decembri 1531na hore Tepeyac. Toto zjavenia sa radí k najstarším mariánskym zjaveniam, ktoré katolícka cirkev označila za neodporujúce viere.

Rozmer: 4x4x5 cm
Okamžitá dostupnosť
14,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
„Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.“ Panna Mária, matka Ježišova bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom

Rozmer: 5x5x2,5 cm
Okamžitá dostupnosť
14,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Svätá rodina v rímskokatolíckej cirkvi označuje rodinu tvorenú Pannou Máriou, sv. Jozefom a Ježišom Kristom. V rímskokatolíckej cirkvi je uvádzaná ako príklad pre život všetkých rodín, ako vzor lásky a svornosti.

Rozmer: 4x4x5 cm
Okamžitá dostupnosť
14,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Ježiš Kristus je ústredná postava kresťanstva. Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna. Bol židovský učiteľ, ktorý kázal evanjelium, uzdravoval choroby a vyháňal démonov mocou Ducha Svätého. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu.

Rozmer: 9x2,5x7 cm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Svätý Pio z Pietrelciny (Páter Pio, Otec Pio), rodným menom Francesco Forgione, * 25. máj 1887, Pietrelcina, Taliansko – † 23. september 1968, San Giovanni Rotondo) bol taliansky kapucínsky kňaz a svätec. Od r. 1918 sa na jeho tele objavili stigmy. Chýr o ňom a o jeho nábožnosti sa rýchlo rozšíril a začalo ho vyhľadávať množstvo ľudí.. Za blahoslaveného ho 2. mája 1999 vyhlásil pápež Ján Pavol II. 16. júna 2002 ho ten istý pápež vyhlásil za svätého.

Rozmer: 7x6,5x2,5 cm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
„Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.“ Panna Mária, matka Ježišova bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom

Rozmer: 9x2,5x7 cm
Okamžitá dostupnosť
22,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Posledná večera alebo Pánova večera je posledný pokrm, ktorý podľa kresťanského náboženstva, Ježiš zdieľal s jeho apoštolmi pred jeho ukrižovaním. Poslednú večeru si kresťania pripomínajú na Zelený štvrtok počas Veľkej noci. Okrem toho, Posledná večera poskytuje biblický základ pre eucharistiu, tiež známu aj ako Sväté prijímanie.

Rozmer: 14x2,5x10 cm
Okamžitá dostupnosť
78,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Pražské Jezuliatko je malá soška zobrazujúca Ježiša Krista v útlom detstve

Rozmer: 9x5x12 cm
Okamžitá dostupnosť
55,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Ježiš Kristus je ústredná postava kresťanstva. Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna. Bol židovský učiteľ, ktorý kázal evanjelium, uzdravoval choroby a vyháňal démonov mocou Ducha Svätého. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu.

Rozmer: 5x12x18 cm

Okamžitá dostupnosť
68,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
„Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.“ Panna Mária, matka Ježišova bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom

Rozmer: 5x12x18 cm
Okamžitá dostupnosť
68,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
„Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.“ Panna Mária, matka Ježišova bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom

Rozmer: 5x12x18 cm
Okamžitá dostupnosť
68,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Svätá Terézia z Lisieux (Terézia od Dieťaťa Ježiša), vlastným menom Marie-Françoise-Thérèse Martinová)

(* 2. január 1873, Alençon, Francúzsko – † 30. september 1897, Lisieux) bola francúzska rehoľníčka. Už 26 rokov po jej smrti bola vyhlásená za blahoslavenú. V roku 1927 ju pápež Pius XI. vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií a v roku 1944 bola vyhlásená za druhú patrónku Francúzska, spolu so svätou Janou z Arku. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za Učiteľku cirkvi

Rozmer: 9x5x12 cm
Okamžitá dostupnosť
55,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Svätá rodina v rímskokatolíckej cirkvi označuje rodinu tvorenú Pannou Máriou, sv. Jozefom a Ježišom Kristom. V rímskokatolíckej cirkvi je uvádzaná ako príklad pre život všetkých rodín, ako vzor lásky a svornosti.

Rozmer: 4x3x9 cm
Okamžitá dostupnosť
20,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Pri veľkonočnej večeri Ježiš lámal chlieb, vzdával vďaky a hovoril """"Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku"""". Potom išli na Olivovú horu, kde ho židia zajali. Po zajatí priviedli Ježiša pred veľradu a zháňali svedectvo ako by ho mohli odsúdiť na smrť.Vzali ho pred Piláta, ktorý ho dal zbičovať a vydal na ukrižovanie. Vojaci ho potom korunovali tŕním a vyviedli na Golgotu na ukrižovanie. Keď ho ukrižovali, spolu s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Keď Ježiš zomrel roztrhla sa chrámová opona, triasla sa zem a mnohé telá zosnulých svätých vstali zmŕtvych.

Rozmer: 8x3x15 cm
Okamžitá dostupnosť
54,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
NABOZENSKE MOTIVY
Pri veľkonočnej večeri Ježiš lámal chlieb, vzdával vďaky a hovoril """"Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku"""". Potom išli na Olivovú horu, kde ho židia zajali. Po zajatí priviedli Ježiša pred veľradu a zháňali svedectvo ako by ho mohli odsúdiť na smrť.Vzali ho pred Piláta, ktorý ho dal zbičovať a vydal na ukrižovanie. Vojaci ho potom korunovali tŕním a vyviedli na Golgotu na ukrižovanie. Keď ho ukrižovali, spolu s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Keď Ježiš zomrel roztrhla sa chrámová opona, triasla sa zem a mnohé telá zosnulých svätých vstali zmŕtvych.

Rozmer: 12x5x21 cm
Okamžitá dostupnosť
98,00 €(DPH vrátane)
Vložiť
Návrat na obsah