Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
EN  DE  FR  ES  HU
PL  IT
Prejsť na obsah
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu
Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón:
e-mail:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:
Číslo objednávky*:
Dátum objednania*:
Dátum prijatia*:
Meno / Obchodné meno*:
Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

na bankový účet / IBAN /: SK
šekom na adresu:

Dátum*:
Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
*povinný údaj
Návrat na obsah