PRYWATNOŚĆ - www.rainbowcrystal.eu

Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
SK  EN  DE  FR  ES  IT
HU  
Przejdź do treści
PRYWATNOŚĆ
1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Administratorem danych osobowych jest firma Rainbow crystal sro z siedzibą pod adresem Tolstého 468/3 Medzilaborce IČO: 36507032 Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie Numer akt 166366 / P. Dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: rainbowcrystal@rainbowcrystal.eu nr telefonu. 0907105823

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji, zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego oraz realizacji praw i obowiązków wynikających pomiędzy Tobą a Rainbow crystal sro Są to następujące dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail , adres klienta, adres dostawy, adres IP Klienta.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona administratorowi w rozumieniu:
- wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacji praw i obowiązków administratora wynikających z art. 6 ust. 2; 1 lit. c) RODO,
- Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO ”) w celach marketingu bezpośredniego, chyba że towar został zamówiony,
- prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, niezbędne do realizacji umowy zakupu towaru oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego Rainbow crystal sro
Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego (maksymalnie 3 lata od rozwiązania stosunku umownego) lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej skierowanej do Sprzedawcy przez poczta, telefon lub e-mail rainbowcrystal@rainbowcrystal.eu

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby:
- firmie kurierskiej lub transportowej, która zapewnia dostawę towaru do klienta,
jako kolejny pośrednik
- firma księgowa z siedzibą w Krásnym Brodzie
Chudinová Gabriela… IČO:, jako pośrednik w księgowości, Heureka.sk, Najnákup.sk, Pricemania.sk
5. PRAWA PODMIOTU DANYCH
Na warunkach określonych w RODO masz prawo do:
- dostęp do danych osobowych
- do poprawiania danych osobowych
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- do usunięcia danych osobowych
- możliwość przenoszenia danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do danych osobowych zostało naruszone, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe w celu zapobieżenia udostępnieniu lub utracie tych danych przez osoby nieuprawnione. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz danych osobowych zapisanych w formie papierowej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Składając zamówienie w sklepie internetowym, potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i bezwarunkowo się z nimi zgadzasz. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie administratora.
Wróć do spisu treści