ODSTĄPIENIE OD UMOWY - www.rainbowcrystal.eu

Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
SK  EN  DE  FR  ES  IT
HU  
Przejdź do treści
FORMULARZ ODSTĄPIENIA

wypełnij i wyślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Kogo
Imię/Nazwa firmy:
Adres:
ID:
telefon:
e-mail:

Oświadczam, że odstępuję od umowy na następujące towary / od umowy o świadczenie tej usługi:
Numer zamówienia*:
Data zamówienia *:
Data akceptacji*:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy *:
Adres kupującego *:

Chciałbym zwrócić kwotę za zwracany towar/usługę*:

na konto bankowe / IBAN /: SK
czekiem na:

Randka*:
Podpis kupującego:
(tylko jeśli ten formularz jest składany w formie papierowej)
* informacje obowiązkowe
Wróć do spisu treści