MAGÁNÉLET - www.rainbowcrystal.eu

Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
     LÓTUSZVIRÁGOK     ŐRANGYAL      VALLÁSI MOTÍVUMOK   SPORT TRÓFEÁK    HOMOKKÉPEK      KRISTÁLY ÁLLATKÁK     
rainbowcrystal log
SK  EN  DE  FR  ES  PL
Tartalomhoz ugrás
MAGÁNÉLET
1. AZONOSÍTÁSI ADATOK
A személyes adatok kezelője a Rainbow crystal sro cég, amelynek székhelye Tolstého 468/3 Medzilaborce IČO: 36507032 Bejegyezve az Eperjesi Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe 166366 / P. Az eladó elérhetőségei: email: rainbowcrystal@rainbowcrystal. Telefonszám. 0907105823

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
A személyes adatok kezelése regisztráció, az online áruházon keresztül történő vásárlás, valamint az Ön és a Rainbow crystal sro között felmerülő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából történik. Ezek a vásárló következő személyes adatai: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím , ügyfél címe, szállítási címe, Ügyfél IP-címe.
A személyes adatok kezelésének jogi indoka az adatkezelőnek adott hozzájárulás az alábbiak értelmében:
- a szerződés teljesítése, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontja (b) pontja, valamint az adminisztrátor 6. cikk (2) bekezdése szerinti jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása; 1 betű c) GDPR,
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pont a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) ") közvetlen marketing célból, kivéve, ha az árut megrendelték,
-a szerinti ügyintéző direkt marketing tevékenységéhez fűződő jogos érdeke. 6 par. 1 betű f) GDPR
A személyes adatok kezelése az online áruházon keresztül történő áruvásárlás esetén szükséges, az áruvásárlási szerződés teljesítéséhez, valamint a Rainbow crystal sro jogi kötelezettségének teljesítéséhez.
értelmében nincs automatikus egyedi ügyintézői döntés. 22 GDPR.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA
A személyes adatok kezelése a szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig (legfeljebb a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 évig) vagy a személyes adatok kezeléséhez adott, az eladóhoz intézett írásbeli hozzájárulás visszavonásáig történik. postán, telefonon vagy elektronikus e-mail címen: rainbowcrystal@rainbowcrystal.eu

4. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZÉSE
A személyes adatok címzettjei a következő személyek:
- futár vagy szállító cég, amely biztosítja az áruk vevőhöz való eljuttatását,
mint egy másik közvetítő
- egy könyvelő cég, amelynek székhelye Krásny Brod
Chudinová Gabriela… IČO:, könyvelési közvetítőként, Heureka.sk, Najnákup.sk, Pricemania.sk
5. AZ ADATVÉNY JOGAI
A GDPR-ban meghatározott feltételek szerint Önnek jogában áll:
- személyes adatokhoz való hozzáférés
- személyes adatok helyesbítésére
- a személyes adatok kezelésének korlátozása
- személyes adatok törlésére
- a személyes adatok hordozhatósága
- tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen
Ha úgy véli, hogy a személyes adatokhoz való jogát megsértették, jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA
Az adatkezelő vállalja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, hogy megakadályozza az ilyen adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok elvesztését. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak a személyes adatok bizalmas kezelésére kötelezett személyek férhetnek hozzá. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a papír formában rögzített személyes adatok biztonsága érdekében.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az online áruházból leadott megrendeléssel Ön kijelenti, hogy elolvasta a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételeket, és feltétel nélkül elfogadja azokat. Az adminisztrátor fenntartja a jogot ezen feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata az adminisztrátor honlapján jelenik meg.
Vissza a tartalomhoz